How to be member in NCS?

नयाँ सदस्यताको लागि वेबसाईटमा भएको सदस्यता (membership) फारम भरेर कृषि बिकास बैंकको बचत खाता नम्बर ०२०९५००१५६४०८०४२ रहेको रत्नपार्क शाखामा आजीवन सदस्यको लागी रु.३५००/- र साधारण सदस्यको लागी रु.५००/- वा विद्यार्थी सदस्यको लागि रु.३००/- जम्मा गरेर त्यसको screenshot लाई अहिलेको २१औं कार्यकारी परिषदको सदस्य मध्ये एकजना जो सुकैलाई पठाउन सक्नुहुनेछ ।