Honorary Members
 • Dr. Prof. Vishwanath Prasad Agrawal
 • Dr. Prof. Shiv Prasad, Dhaoubhadel 
 • Dr. Prof. Chhabi Lal Gajurel
 • Dr. Prof. Mohan Bikram Gewali
 • Dr. Prof. Mangala Devi Manandhar
 • Mr. Kedar Man Pradhan
 • Mr. Prem Narayan Pradhan
 • Mr. Keshav Lal Rajbhandari
 • Dr. Prof. Uttam Lal Rajbhandari
 • Mr. Jay Krishna Shrestha
 • Dr. Kamal Krishna Shrestha